Παραγγελία

Υποβολή/Ακύρωση παραγγελίας

Η υποβολή παραγγελίας Προϊόντων συνιστά δεσμευτική πρόταση αγοράς των εν λόγω Προϊόντων στη συνολική τιμή που αναγράφεται κατά την υποβολή της παραγγελίας, όπως αυτή περιλαμβάνει Φ.Π.Α., έξοδα συσκευασίας και αποστολής, άλλες ισχύουσες χρεώσεις και τυχόν εκπτώσεις τις οποίες δικαιούσθε ως επισκέπτης/πελάτης. Η παραγγελία σας ολοκληρώνεται με την αποδοχή της από την Επιχείρηση και έπειτα από την αποστολή σε εσάς, σχετικού επιβεβαιωτικού ηλεκτρονικού εγγράφου (confirmation e-mail), στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που υποδείξατε κατά την υποβολή της υπόψη παραγγελίας. Στην περίπτωση που δεν λάβετε το σχετικό επιβεβαιωτικό μήνυμα που αφορά την παραγγελίας σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε το συντομότερο με το Κατάστημα στη διεύθυνση eshop@salamadra.gr προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η υποβολή της παραγγελίας σας. 

Το Κατάστημα χρησιμοποιεί μηχανισμό για την ακύρωση μίας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) που έχει ήδη καταχωρηθεί και δεν έχει ακόμη αποσταλεί. Για οποιαδήποτε ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) θα πρέπει να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο διεύθυνση eshop@salamadra.gr. Η δυνατότητα αυτή σας προσφέρεται μέχρι τη στιγμή που θα σας ενημερώσουμε για την αποστολή της παραγγελίας σας. Μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή η ακύρωση.