Επιστροφή

Επιστροφές προϊόντων

Σε όλα τα προϊόντα γίνεται ποιοτικός έλεγχος πριν την αποστολή τους ώστε να διασφαλίζεται η άριστη ποιότητά τους.
Αν παρόλα αυτά διαπιστώσετε κατά την παραλαβή και αποσυσκευασία τους και οπωσδήποτε πριν τα χρησιμοποιήσετε φθορές ή ελαττώματα μπορείτε να ζητήσετε την αντικατάσταση τους αναφέροντας μας άμεσα το ζήτημα. Η επιχείρηση δεσμεύεται να αντικαταστήσει το τυχόν προβληματικό προϊόν με ένα ακριβώς ίδιο.

Στην παραπάνω περίπτωση επιστροφής, βαρύνεστε με τα έξοδα αποστολής που συνεπάγεται η επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι μαζί με το προϊόν να επιστραφεί και το πρωτότυπο παραστατικό Αγοράς.

Άλλοι λόγοι επιστροφής: Αποστολή Διαφορετικού Προϊόντος; Κανένα πρόβλημα.
Σε Περίπτωση που σας αποστείλουμε διαφορετικό προϊόν από υπαιτιότητα δική μας παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας έτσι ώστε να σας δώσουμε πληροφορίες για την ταχύτερη λύση του προβλήματος. Συνοπτικά, μας αποστείλετε το προϊόν σας στην έδρα της επιχείρησης , το παραλαμβάνουμε έτσι ώστε να γίνει ο τυπικό έλεγχος (Μέγιστος Χρόνος 24 Ώρες) και σας επιστρέφουμε άμεσα το σωστό προϊόν. Όλα τα έξοδα μεταφοράς προς και από εμάς επιβαρύνουν απόλυτα την επιχείρηση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το προϊόν που επιθυμείτε και δεν θέλετε να το αντικαταστήσουμε με κάτι άλλο μπορούμε να προχωρήσουμε άμεσα στην επιστροφή των χρημάτων σας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι μαζί με το προϊόν να επιστραφεί και το πρωτότυπο παραστατικό Αγοράς.